ecom-dimensionimage
Schneidplatten R116 - Bohrung hart ausdrehen
Schneidplatten Typ MINI 108 zum BOHRUNGEN HART AUSDREHEN
Bestellnummer a d DMIN f r s  
Filterfunktion
R116.0582.04.B CB10 13,70 11,00 14,00 8,20 0,40 5,30